"aku punya satu seribu juta impian."

Wednesday, October 5, 2016

"Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah;dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu" (64:11) ☺

No comments:

Post a Comment